W czwartek 02.08.2018 odbył się briefing prasowy omawiające cele i założenia konferencji PRE_COP24, która będzie w dniach 8-12 sierpnia. 

Jest ona jednym z wydarzeń poprzedzających grudniowy szczyt klimatyczny, który ma się odbyć w Katowicach. Jako główny problem uczestnicy wskazali realizację polityki klimatycznej w taki sposób, aby nie wiązała się z nadmiernym likwidowaniem miejsc pracy w przemyśle. Dotychczasowe doświadczenia związane z polityką klimatyczną w branży górniczej to w głównej mierze zamykanie kopalń, likwidacja górnictwa przechodzenie na inne źródła energii. Wpływa to bardzo niekorzystnie na energetykę i inne gałęzie przemysłu.

Jednym z głównych organizatorów konferencji PRE_COP24 jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W czwartkowym briefingu udział wzięli Dariusz Potyrała przewodniczący branży OPZZ Górnictwo i Energetyka oraz przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce, Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic, Kazimierz Grajcarek, koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24, oraz przedstawiciele Forum Związków Zawodowych i NSZZ Solidarność.

Podczas Społecznego PRE_COP24 uczestnicy będą rozmawiać m.in. o wyzwaniach związanych z realizowaniem polityki klimatycznej i jej kosztach społecznych. Konferencja może być szansą na wypracowanie wspólnego, polskiego stanowiska na grudniowy szczyt. Spotkanie ma również na celu omówienie 26 lat działań światowych organizacji na rzecz zmian klimatu oraz przedstawienie stanowisk światowych, europejskich i narodowych organizacji związkowych.

„Szczyt klimatyczny w ostatnich latach ewoluuje. Jesteśmy po Porozumieniu paryskim, które wydawało się, że będzie regulowało kwestie podejścia do zmian klimatu, ale wiemy, że są z tym pewne problemy. Mam nadzieję, że te problemy uda się tutaj w Katowicach rozwiązać. Cieszę się, że właśnie tutaj, w naszym kraju są organizacje takie jak związki zawodowe, które odpowiedzialnie podchodzą do tego tematu. Chcą się do tego wydarzenia przygotować w sposób jak najbardziej merytoryczny i pokazać polskie dokonania na przestrzeni ostatnich 30 lat. Liczę, że konferencja, która odbędzie się już za tydzień będzie czasem owocnego przygotowania się do tego, co ma nastąpić w grudniu” – tłumaczył Mariusz Skiba.

„W świadomości ogólnej walka o poprawę klimatu sprowadza się do jednego punktu, do ograniczenia emisyjności, głównie dwutlenku węgla i metanu, czyli dwóch gazów związanych działalnością przemysłową. Chcemy tę tendencję trochę odwrócić i pokazać, że te dwa gazy można albo pochłaniać np. dzięki lasom albo redukować ich szkodliwość w sposób techniczny” – mówił Dariusz Potyrała przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Społeczny Pre_cop24 został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.


AS