Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Gdańsku ze związkowcami z „Solidarności”. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego od grudnia 2017 roku stara się o spotkanie z szefem rządu. Jednak od ośmiu miesięcy premier Morawiecki nie znalazł czasu na rozmowę z nauczycielami zrzeszonymi w ZNP, choć to właśnie jego rząd wprowadza ogromne zmiany w systemie edukacji, podstawach programowych oraz w statucie zawodowym nauczycieli.


W ostatnich miesiącach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na negatywne konsekwencje nieprzygotowanej reformy edukacji oraz na zagrożenia wynikające ze zmian autorstwa Anny Zalewskiej. W marcu br. wystąpiliśmy do premiera z wnioskiem o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej.


W relacjach ze związkami zawodowymi premier Mateusz Morawiecki preferuje organizacje związkowe popierające jego rząd. Naszym zdaniem, jest to złamanie zasady równego traktowania partnerów społecznych.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP


[fot: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki]