Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego i Przewodniczący Rady Branży OPZZ "Oświata i Nauka" w radiu TOK FM mówił o złej reformie edukacji, odrzuceniu przez Sejm wniosku o wotum nieufności dla szefowej resortu edukacji, Anny Zalewskiej. Odniósł się również do treści porad z "Życia na maksa" pokazujących patologiczny sposób podejścia do molestowania.

POSŁUCHAJ: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,24000225,porady...