Dnia 01.03.2019r. w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej OPZZ.

Na spotkaniu omówiono i podsumowano działania Rady Wojewódzkiej OPZZ w roku 2018, przyjęto program działań na 2019r. Prezydium przyjęło również informację z kontroli Komisji Rewizyjnej, a także plan szkoleń i plan pracy na bieżący rok.

Szczególną uwagę poświęcono Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych, jak również ocenie sytuacji pracowników oświaty i co z tym się wiąże przygotowań do akcji protestacyjnej przedstawicieli ZNP.

Prezydium w pełni popiera ZNP w zakresie przedstawionych postulatów.

RW OPZZ w Bydgoszczy