W dniu 28.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

Na posiedzeniu, Prezydium pozytywnie zaopiniowało przystąpienie do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych NSZZ Hutników Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej w Żarowie, a także projekt Uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego. Członkowie Prezydium zatwierdzili kolegę Piotra Woeltza na stanowisko członka WRDS oraz kandydatów do Powiatowych Rad Rynku Pracy w powiatach: wrocławskim, bolesławieckim, jaworskim, oleśnicki, góreckim.

W sprawach bieżących Przewodniczący Andrzej Otręba przedstawił harmonogram realizacji programu OPZZ na lata 2018-2022, projekt zamiany Ustawy o społecznej inspekcji pracy oraz informacje dotyczące obchodów jubileuszu 35 lecia OPZZ.

Tematem dyskusji było również powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w branży energetycznej.