Rada OPZZ województwa dolnośląskiego dziękuje wszystkim związkom zawodowym z naszego regionu za zaangażowanie i udział w ogólnokrajowej manifestacji OPZZ pod hasłem POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC.