W dniach 09-10.10.2018 r. w Dreźnie odbyła się Międzynarodowa konferencja „Praca przyszłości na Trójstyku Polska – Niemcy – Czechy”, w której wzięli również udział przedstawiciele Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Na konferencji szczególny nacisk położono na tematykę oddziaływania cyfryzacji na rynek pracy i rozwój regionalny. Poruszono problemy dotyczące:

*wpływu postępującej automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji na poziom zatrudnienia

*konkurencyjności pracowników na rynku pracy zdominowanym w przyszłości przez roboty

*wspierania rynku pracy przez nowe technologie

*braku strategii rządzących na temat wpływu rewolucji cyfrowej na rynek pracy

Przewodniczący Rady Andrzej Otręba został zaproszony do moderowania panelu dyskusyjnego – Praca przyszłości na pograniczu. Dyskutowano między innymi o możliwościach rozwoju wykwalifikowanych kadr, kształceniu i doskonaleniu zawodowym oraz transgranicznej mobilności pracowniczej.

Podczas konferencji odbyły się również uroczystości z okazji 25-lecia Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa.