WW dniach 7 – 9.02.2019 r. delegacja Rady OPZZ województwa dolnośląskiego w składzie:

Andrzej Otręba - Przewodniczący Rady, Aleksander Wesołowski – członek Rady i Bogumił Tyszkiewicz - – członek Rady, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji we Lwowie z okazji 100-lecia Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podczas Konferencji, w swoim wystąpieniu Przewodniczący Andrzej Otręba podkreślił znaczenie Międzynarodowej Organizacji Pracy, która w obliczu zmieniającego się otoczenia rynku pracy bieżąco redefiniuje swoją rolę i stojące przed nią zadania. Przewodniczący zwrócił również uwagę na współczesne problemy z którymi musi się zmierzyć ruch związkowy, a w szczególności na wyzwania związane z robotyzacją i automatyzacją pracy.

Na konferencji przedstawiciele z Ukrainy poruszali tematykę migracji pracowników z Ukrainy oraz problemy ukraińskiego rynku pracy.