W dniu 27.03.2019 r. w Jeleniej Górze odbyła się narada przewodniczących zakładowych organizacji związkowych reprezentujących powiaty jeleniogórski, lubański i lwówecki.

Naradzie przewodniczył Andrzej Otręba Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, który omówił między innymi problematykę zmian w ustawie o związkach zawodowych, obowiązków związków zawodowych wynikających z ustawy o RODO oraz obowiązkowych pracowniczych programów kapitałowych. Na naradzie poruszano także tematykę przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Uczestnicy narady informowali o sytuacji w poszczególnych zakładach pracy. Przedstawiciele z Domów Pomocy Społecznej zwracali uwagę na niskie wynagrodzenia oraz na brak systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Przewodniczący przedstawił również stanowisko Rady wojewódzkiej, popierające protest nauczycieli a uczestnicy narady informowali o dużym zainteresowaniu protestem wśród związkowców oraz bieżących problemach wynikających z sytuacji społeczno-gospodarczej w powiatach.