W dniu 13.11.2018 r.odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia była kontrola działalności finansowej i merytorycznej Rady wojewódzkiej OPZZ oraz przyjęcie opinii w sprawie projektu planu przychodów i wydatków Rady na 2019 r.

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Rady Andrzej Otręba, który przedstawił informacje finansową za 9 miesięcy 2018 r. oraz informację z działalności merytorycznej Rady, ze szczególnym uwzględnieniem odbytych posiedzeń, przeprowadzonych szkoleń, współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy oraz bieżących interwencji. Członkowie Komisji wysoko ocenili działalność finansową i merytoryczną Rady wojewódzkiej za trzy kwartały 2018 r.

W dalszej części posiedzenia, po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionym projektem planu, Dolnośląska Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła opinię w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Rady na 2019 r.