W dniu 28.06.2019 we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WD.

Na posiedzeniu została przedstawiona propozycja programu konferencji nt. przyszłości dolnośląskiego rynku pracy. Zaproponowano prelegentów i ustalono, że program konferencji, która odbędzie się w lutym 2020 r. zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Rady.

Prezes NANTES Systemy Nanotechnologii sp. z o.o. przedstawił informację dotyczącą szczepienia dzieci w pierwszej dobie życia i związane z tym zagrożenie powikłań neurologicznych. Ustalono, iż – aby poznać opinię lekarzy specjalistów w tej sprawie - zostanie zorganizowane posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia z neonatologami i pediatrami.

Andrzej Otręba Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego zgłosił temat funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych po zmianach legislacyjnych i zaproponował odbycie plenarnego posiedzenia. Propozycja została przyjęta i ustalono, że posiedzenie WRDS WD i Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej odbędzie się w II połowie września br. z zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami NFZ, Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu i Legnicy, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej DUW, dyrektora Departamentu Zdrowia UMWD, a także dyrektorów wrocławskich szpitali, w których funkcjonują SOR-y.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały również informacje o zakończonych mediacjach pomiędzy przedstawicielami rodziców oraz nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 we Wrocławiu a Gminą Wrocław dotyczących planowanych zmian organizacji nauki w tym ośrodku.

Ponadto ustalono, że w związku z napiętą sytuacją związaną z rekrutacją podwójnego rocznika uczniów do szkół średnich, Prezydium WRDS WD zwróci się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z prośbą o informację o wynikach naborów do dolnośląskich szkół średnich.