W dniu 28.06.2019 odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Otręba przedstawił priorytety programowe OPZZ na najbliższy okres i wynikające z nich zadania dla wszystkich struktur związkowych, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów w zakresie polityki rynku pracy, praw pracy i prawa związkowego.

Wiceprzewodnicząca Rady Mirosława Chodubska przekazała informacje z posiedzenia Rady OPZZ dotyczące między innymi założeń do projektu budżetu państwa na rok 2020, propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz ustalenia na dzień 25.09.2019 terminu posiedzenia Rady OPZZ na której wybrany zostanie Przewodniczący OPZZ.

W sprawach bieżących Przewodniczący Andrzej Otręba przedstawił informację z odbytych posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i Rady Dolnośląskiego Oddziału NFZ, która nie przyjęła planu finansowego Funduszu na 2020 rok, z uwagi na niewystarczającą ilość zaplanowanych środków finansowych na pełną realizację zadań Oddziału NFZ. Przewodniczący poinformował również o wrześniowym terminie posiedzenia Rady OPZZ województwa dolnośląskiego z udziałem Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka. Została także przekazana informacja o kontrolach przeprowadzanych przez PIP w zakładach pracy na terenie Dolnego Śląska oraz planowanym szkoleniu dla przewodniczących i członków zarządów związków zawodowych, które odbędzie się w dniach 21-23.11.2019 r.