W dniu 08.10 br. odbyło się we Wrocławiu, posiedzenie Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

Przyjęto opinie do projektów aktów prawnych - Ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz Rozporządzenia w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej.

Członkowie Prezydium omówili również udział związkowców w zbliżających się wyborach samorządowych. Żaden z kandydatów nie zwrócił się o rekomendacje wojewódzkiej Rady OPZZ. Dolnośląscy związkowcy startują z list wszystkich komitetów wyborczych, głównie z lokalnych komitetów samorządowych. Jedynie w gminie i powiecie Bogatynia swoim kandydatom udzielił poparcia NZZ Górników Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”.

Z informacji jakie zebraliśmy wynika że w naszym regionie kandyduje 80 związkowców, w tym 3 osoby do sejmiku województwa dolnośląskiego. Zdecydowana większość kandydatów to związkowcy ZNP.

W sprawach bieżących Przewodniczący Andrzej Otręba poinformował o planowanych szkoleniach dla społecznych inspektorów pracy w dniach 19-20.10 br. oraz dla przewodniczących i członków zarządów związków zawodowych w terminie 22-24.11.2018 r.