W dniu 21 marca br. swoje kolejne posiedzenie odbyła Rada OPZZ województwa dolnośląskiego. W pierwszej części posiedzenia Rada wysłuchała omówionego przez Małgorzatę Łagocką Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2018. W swoim wystąpieniu Okręgowy Inspektor Pracy szczegółowo omówiła działalność nadzorczo – kontrolną PIP, natomiast działalność prewencyjną, informacyjną i edukacyjną omówiła Barbara Serafinowska – Nadinspektor Pracy PIP we Wrocławiu.Po wysłuchaniu informacji z działalności PIP i w wyniku odbytej dyskusji Rada przyjęła stanowisko w sprawie oceny działalności Okręgowego inspektoratu Pracy we Wrocławiu (stanowisko w załączeniu).

Druga część posiedzenia poświęcona była ocenie sprawozdania finansowego z działalności rady za rok 2018 i bieżącym sprawom związkowym. Rada przyjęła sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2018 a ponadto:

  • przyjęła stanowisko w sprawie poparcia akcji protestacyjnej ZNP (stanowisko w załączeniu),
  • wysłuchała informacji przedłożonych przez Andrzeja Otrębę przewodniczącego rady m.in. na temat: obchodów jubileuszu 35 - lecia powstania OPZZ, organizowanej przez OPZZ w dniu 9 maja br. pikiecie we Warszawie pod ministerstwem Rodziny Pracy I Polityki, mającej odbyć się w Dreźnie w dniach 12-13 kwietnia konferencji sprawozdawczo-wyborczej MRZ Łaba-Nysa, o planowanych szkoleniach w miesiącu maju i czerwcu br. i o Pracowniczych Programach Kapitałowych, o obchodach 1 Maja.