W dniu 18.12.2018 r. odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które otworzył Przewodniczący WRRP Andrzej Otręba.

Rada wysłuchała informacji dotyczących podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów oraz podziału środków i planu promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019.

Zapoznano się również z prezentacją wyników badania gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska.

Podczas obrad Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.