W dniu 24 września br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy pod przewodnictwem Andrzeja Otręby – przewodniczącego WRRP.

W trakcie obrad rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2017 roku”, jak również pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za I półrocze br.Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Jednocześnie rada zaktualizowała wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego o zawód zdobnik ceramiki. Rada zapoznała się również ze Stanowiskiem Rady Rynku Pracy z dnia 27.08.2018 r. w sprawie opinii do projektu ustawy o rynku pracy z 29 czerwca 2018 r.