W dniu 19.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Głównym tematem posiedzenia była działalność zakładów Toyota Manufacturing Poland spółka z o.o. w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach w kontekście Ustawy o elektromobilności, którą przedstawił Dariusz Mikołajczak, Wiceprezes TMMP ds. Korporacyjnych. Po wystąpieniu i dyskusji ustalono, że na najbliższym posiedzeniu Prezydium zostanie przedstawiony projekt stanowiska zwracającego uwagę na problem dyskryminowania producentów napędów hybrydowych. Ma ono także być apelem do odpowiednich ministerstw o kontynuowanie rozmów na ten temat. Działalność Toyoty w Polsce z punktu widzenia regionu dolnośląskiego ma bardzo istotne znaczenie także w kontekście innowacyjności.

Ponadto podczas posiedzenia Prezydium partnerzy społeczni podpisali:

- Porozumienia Partnerów Społecznych w sprawie podziału mandantów w WRDS WD;

- Zaakceptowanie projektu uchwały nr 1/2019 r. w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady;

Ponad to Prezydium przyjęło stanowisko w sprawie: zmiany zapisu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.