W dniu 04 marca 2019 r. odbył się protest pracowników w firmie „Autoliv” w Oławie, zorganizowany przez NSZZ Autoliv - aktywnie działający w ramach OPZZ związek zawodowy pracowników tej firmy, która zajmuje się na Dolnym Śląsku produkcją i projektowaniem części tekstylnych poduszek powietrznych do samochodów.