Rada OPZZ województwa dolnośląskiego popiera żądania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dotyczące podwyżek płacy o 1 000,00 zł z wyrównaniem od1 stycznia 2019 r.

W grudniu 2018 roku Minister Edukacji Narodowej pisała do Nauczycieli: „ Drodzy Nauczyciele, ranga naszego zawodu, jego społeczne znaczenie oraz odpowiedzialna praca na rzecz młodego pokolenia zasługują na godne wynagradzanie”. Podpisała go „z wyrazami najwyższego szacunku”.

Niestety nie ma ani szacunku dla nauczycieli i pracowników oświaty, ani godnej płacy. Hasło OPZZ „Polska potrzebuje wyższych płac” jest jak najbardziej aktualne dla budżetówki w tym oświaty.

Apelujemy o wspólna walkę o odpowiedni (wyższy) poziom nakładów na oświatę w tym zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Wnosimy prośbę do wszystkich organizacji członkowskich OPZZ województwa dolnośląskiego o poparcie żądań ZNP.

Wielu członków organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ jest Rodzicami uczniów i wychowanków. Wesprzyjcie ten protest, bo mamy wspólny cel – a jest nim dobra edukacja. Dobrej Szkoły nie stworzy się bez dobrych igodnie opłacanych nauczycieli i pracowników oświaty. Oni protestują, bo zależy im na przyszłości edukacji.

Postulujemy do Rządu o rozpoczęcie prawdziwego dialogu ze związkowcami, bo odpowiedzialność za politykę ( w tym finansowanie oświaty)to zadanie rządu .

Popieramy zapowiadany bezterminowy STRAJK ZNP rozpoczynający się 8 kwietnia 2019 r.


Wrocław, dnia 21 marca 2019 r.