W dniach 19-20 października Rada OPZZ województwa dolnośląskiego zorganizowała szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, na którym wykładowcami byli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznej inspekcji pracy, systemem nadzoru nad warunkami pracy, ergonomią i psychologią pracy a także omawiano problematykę chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

W szkoleniu wzięło udział 40 społecznych inspektorów pracy, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia.