W dniach 14-16.02.2019 r. odbyło się szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych, w którym uczestniczyło 60 osób.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in. uprawnienia zakładowej organizacji związkowej wynikające z wprowadzanych zmian w Ustawie o związkach zawodowych i zagadnienia związane finansami i księgowością w organizacji związkowej. Na szkoleniu związkowcy z województwa dolnośląskiego zapoznali się z problematyką archiwizacji dokumentacji związkowej.

W szkoleniu uczestniczył Przewodniczący OPZZ Jan Guz, który przedstawił bieżące prace OPZZ i omówił zadania wynikające z Uchwał IX Kongresu OPZZ.