W siedzibie Muzeum Teatru we Wrocławiu w dniu 14.12.2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Pan Andrzej Otręba.

Na posiedzeniu podsumowano roczną działalność Rady w 2018 r, a Pani Dorota Gardias Przewodnicząca RDS i Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych przedstawiła informacje na temat bieżącej działalności Rady Dialogu Społecznego. Podjęto również uchwałę o wyborze Przewodniczącego WRDS na nową kadencję, którym został zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pełnienia tej funkcji, Pan Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski.