15 listopada 2018 roku  /tj. czwartek / o godz.10 00 w budynku : Centrum Biurowe Plac   Grunwaldzki S.A.  w Katowicach przy Placu  Grunwaldzkim 8-10 w sali nr 501 (V piętro) -  odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego.

Programem posiedzenia była następująca tematyk :

 1. Informacja z nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium OPZZ z udziałem przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ, które odbyło się 24 października 2018 r., gdzie tematem była: sytuacja w spółce LOT S.A. w związku  z bezprawnym zwolnieniem z pracy kilkudziesięciu związkowców z organizacji członkowskich OPZZ.

2.Informacja z posiedzenia planarnego WRDS, które odbyło się 24 października 2018r. – poświęconego sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

3. Informacja z uroczystego posiedzenia Rady Krajowej OPZZ poświęcone działalności związków zawodowych w Niepodległej Polsce.

4. Sprawy różne:

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentów dot. PRZYSTĄPIENIA do OPZZ  poprzez rw związku zawodowego pracowników AWECO,

- podjęto uchwałę w sprawie zmiany członka w WRRP,

- podjęto uchwałę w sprawie zmiany członka - stałego zastępcy wKM RPO województwa śląskiego 2014-2020 

- ustalono termin posiedzenia Rady OPZZ Województwa Śląskiego na 17.12.2018r.

- omówiono wybory samorządowe, COP24.