22 listopada 2018 r. - Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego Wacław Czerkawski uczestniczył w obchodach barbórkowych w Wyższym Urzędzie Górniczym. 
Prezesowi WUG oraz wszystkim pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego Przewodniczący złożył najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia rodzinnego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.