16 listopada 2018 roku Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego Wacław Czerkawski wziął udział w jubileusz 50-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Na ręce Pani Prezes Rady Uczelnianej Anety Trojanowskiej Przewodniczący złożył list gratulacyjny.