Wczoraj tj. 17 stycznia br. odbyło się plenarne posiedzenie WRDS. 

 tematami spotkania były m.in.: 

 1.  Wręczenie  powołań w skład WRDS .

 2. Podsumowanie prac WRDS w Katowicach.

 3. Przekazanie przewodnictwa w WRDS w Katowicach przez pana Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego panu Jarosławowi Wieczorkowi, Wojewodzie Śląskiemu

 4Dyskusja na temat planów pracy WRDS na pierwsze półrocze 2019r.

        Informujemy, że Kol. Beata Twardowska odebrała z rąk Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego  powołanie  do składu WRDS z ramienia OPZZ.