Świętokrzyska Komisja Rewizyjna OPZZ w dniu 8 lutego br. spotkała się na statutowym posiedzeniu, aby zaopiniować przedstawione przez Radę OPZZ Województwa Świętokrzyskiego sprawozdanie finansowe za 2018r. Przewodniczący Świętokrzyskiej Komisji Rewizyjnej OPZZ kol. Marcin Parka przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności komisji. W sprawach rożnych członkowie komisji poruszali między innymi problematykę dotyczącą spraw pracowniczych w poszczególnych zakładach pracy, a także obecną sytuację związkowców po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. W posiedzeniu udział wzięła kol. Elżbieta Drogosz - przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego.

A&E