W dniach 19-20 października 2018 r. w ośrodku Diabla Góra w miejscowości Ruciane-Nida odbyło się szkolenie w dwóch panelach 

dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Związków Zawodowych. 
Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie dziękuje uczestnikom i organizacjom za możliwość i chęć uczestnictwa.
MZZ "Chemik" przy Michelin Polska S.A. w Olsztynie,
MNSZZ Pracowników Telekomunikacji z siedzibą w Olsztynie,
MZZ Pracowników GK Energa S.A.,
ZZ DIALOG Ikea Industry Poland / Oddział w Wielbarku,
ZZ Metalowcy przy ES-SYSTEM Wilkasy,
ZZ Metalowcy Organizacja Międzyzakładowa przy ZEM EŁK,
ZZ Techników Komunikacji Miejskiej w Olsztynie,
MNSZZ MORLINY, MORLINY-ANIMEX FOODS,
ZNP w UWM,
ZNP w Małdyty,
MZZ Meblarzy RP.
Dziękujemy również Barbarze Popielarz Wiceprzewodniczącej OPZZ za udział, wsparcie i merytoryczną wiedzę, którą podzieliła się w trakcie szkolenia.
Dziękujemy również Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Olsztynie, Jarosławowi Kowalczyk p. o. Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie i Marcinowi Zadykowicz Nadispektorowi Pracy za jak zwykle niezawodną obecność, niezastąpioną wiedzę
i poprowadzenie części szkolenia dla SIP.
Dziękujemy również Adwokat Kindze Bystrzyckiej i Kancelarii Adwokackiej Kotowski i Współpracownicy za prezentację i przedstawienie aktualnych zmian dotyczących ustawy o związkach zawodowych, obowiązków i uprawnień organizacji związkowych dotyczących RODO
i planowanych zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dla PZZ.