Międzybranżowy Związek Zawodowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego we współpracy z Radą OPZZ Województwa Kujawsko – Pomorskiego zorganizował, zgodnie z przyjętym planem pracy szkolenie dla działaczy zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ. Szkolenie odbyło się w Pensjonacie Pod Jemiołą w Ciechocinku w dniach 12 – 14 kwietnia 2019 roku.

Tematem wykładów były: „Związki zawodowe w stosunkach pracy”, omówiono następujące punkty:

 • Udział pracowników w związkach zawodowych w krajach UE
 • Związki zawodowe w stosunkach pracy
 • Procent pracowników objętych układami zbiorowymi pracy
 • Ustawa o związkach zawodowych
 • Rejestracja związku zawodowego
 • Prawo tworzenia i wstępowania do związków
 • Zadania związków zawodowych
 • Reprezentatywna organizacja związkowa
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
 • Reprezentatywna organizacja związkowa
 • Uprawnienia związków zawodowych
 • Zakładowa organizacja związkowa – zakres działania
 • Zakładowa organizacja związkowa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Zakładowa organizacja związkowa - informacje od pracodawcy
 • Zakładowa organizacja związkowa - wniosek o przeprowadzenie badań
 • Zakładowa organizacja związkowa - więcej niż jedna organizacja związkowa
 • Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 • Ochrona działacza związkowego
 • Osoby podlegające ochronie
 • Pomieszczenia zakładowej organizacji związkowej
 • Składka związkowa
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych.