Dnia 05.06.2019r. w Sali konferencyjnej przy Stadionie Zawiszy odbyło się spotkanie -szkolenie z udziałem Kierownictwa OPZZ na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego witając zebranych gości. Uczczono minutą ciszy śp. Jana Guza zmarłego Przewodniczącego OPZZ.

Następnie trener z PFR Portalu PPK przeprowadził wyczerpujący wykład z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, w którym związkowcy brali czynny udział, zadawali pytania i otrzymywali konkretne odpowiedzi.

Później Kierownictwo OPZZ w składzie: Barbara Popielarz, Andrzej Radzikowski i Piotr Ostrowski omówiło między innymi temat bieżącej działalności OPZZ, umów „śmieciowych”, płacy minimalnej 2019-2020, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 2020 oraz likwidację OFE.