Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii przeciwko połączeniu trzech szpitali klinicznych podległych Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu.