Przewodniczący opolskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Sebastian Koćwin w wywiadzie dla Nowej Trybuny Opolskie podsumował panel dyskusyjny "Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa".

[źródło: Nowa Trybuna Opolska]

[fot. Sebastian Koćwin]