W dniach 14 - 16 listopada 2018r w Bydgoszczy odbyło się kolejne seminarium w ramach Kujawsko-Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. Było to szkolenie doskonalące w zakresie  prawa pracy, nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i RODO   w zakładowych organizacjach związkowych.

Uczestnikami szkolenia byli członkowie Zarządu Głównego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Społeczni inspektorzy pracy i przewodniczący zakładowch organizacji związkowych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Dyplom Akademii SIP. 

W drugim dniu seminarium odbyło się spotkanie z Wiceprzewodniczącą OPZZ - Barbarą Piopielarz, która poinormowała o bieżących działaniach Kierownictwa OPZZ oraz nakreśliła plany działania na najbliższy czas. Podziekowała za zaproszenie , deklarując jednocześnie , że będzie kontynuowała i wprowadzała skuteczne rozwiązania na rzecz dialogu wewnątrzzwiązkowego.