Sebastian Koćwin przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego był gościem programu "Wspólna Sprawa" w Radiu Opole. Przewodniczący zauważył , że cudzoziemscy pracownicy nie będą dla Polaków nieuczciwą konkurencją, jeśli będą egzekwować swoje prawa pracownicze. Dlatego też już pod koniec 2016 roku OPZZ doprowadził do założenia związku zawodowego Ukraińców pracujących w naszym kraju. Koćwin zwrócił też uwagę na to, że około 30 procent studiujących w Polsce Ukraińców chce u nas zostać a kolejne 30 procent planuje przyjeżdżać do nas co jakiś czas do pracy.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: http://radio.opole.pl/125,4081,wspolna-sprawa-grze...


[materiał: www.radio.opole.pl]