POGORZELICA – 2018

W dniach 05 – 07 października 2018 roku w nadmorskiej miejscowości – Pogorzelica odbyło się doroczne szkolenie związkowe zorganizowane przez zachodniopomorskie władze OPZZ.

Szkolenie dedykowano działaczom związkowym szczebla zakładowego, którzy stanowią podstawową bazę rodziny OPZZ. Przyjechało ich 65, w tym 26 po raz pierwszy.






W ramach szkolenie zebrani zapoznali się z, takimi zagadnieniami jak:

  • Rola Rady Dialogu Społecznego
  • Dialog Społeczny w Polsce – ocena trzyletniego funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu” 2.
  • Panel: „Aktualne problemy pracownicze występujące na zachodniopomorskim rynku pracy”
  • Panel: „Problemy ruchu zawodowego w województwie zachodniopomorskim – praca Zachodniopomorskiej Rady OPZZ”.
  • OPZZ po Kongresie – Wiceprzewodniczący OPZZ Kol. Andrzej Radzikowski
  • Panel Unia Europejska – RP
  • Panel: „Lewica w Samorządach – WYBORY i wybory 2018”
  • Panel prawny RODO
  • Zmiany w ustawie o związkach zawodowych


Inspektorzy PIP, obok szeregu podstawowych spraw inspekcyjnych, przypomnieli również nam wszystkim o podstawowej roli związków zawodowych w dysponowaniu środkami Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Według ich, kontrolnych, obserwacji nastąpiło pewne odhumanizowanie rozdziału tychże funduszy. Związki zawodowe potworzyły regulaminy tychże funduszy zaopatrzone w różnego szczebla widełki dokonujące ich rozdysponowywania. I w efekcie często dzieje się tak, że rodzina na skraju ubóstwa otrzymuje, w ramach widełek pomoc socjalną w wysokości 100 – 200 złotych większą od rodzin ze średnią kilkutysięczną. To jest zaprzeczenie ducha ustawy o tym funduszu oraz, niestety, pójście na łatwiznę zakładowych organizacji związkowych.



Kol. Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ chroniąc dane osobowe przybliżał nam wszystkim pułapki reprezentatywności zawarte w nowych zapisach ustawy o związkach zawodowych. Płynnie przechodząc do prezentacji 3 – letniego okresu nowej odsłony dialogu społecznego, podsumowanej i ocenionej przez 20 tysięczną rzeszę Związkowców OPZZ przed kancelarią Premiera RP – Pana Mateusza Morawieckiego.


Kol. Andrzej przekazał związkowcom Zachodniopomorskiego podziękowania Kierownictwa OPZZ za udział w tej powracającej, niestety!, formie dialogu. Na zakończenie zaprezentowano zebranym spektrum działań centrali OPZZ w ciągu ostatnich trzech miesięcy.










W panelu europejskim padło szereg pytań związanych z relacjami Polska – Unia Europejska. Odpowiadając na nie prof. B. Liberadzki zauważył, że jeszcze nigdy w naszym unijnym życiu pozycja Polski nie była tak marginalna jak w okresie ostatnich dwóch lat. Polska, zważywszy na jej atrybuty: ludność, obszar i potencjał, winna stać w gronie takich państw jak Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. Tymczasem polityko obecnego gabinetu rządowego sprowadza nas do roli niechcianego dziecka Europy, wraz ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami.


Brak solidaryzmu z działaniami wspólnoty oraz odrzucenie przez rząd P i S podstawowych, w tym nawet zawartych w Dekalogu wartości ogólnoludzkich prowadzi nasz naród w kierunku całkowitej izolacji. Na razie moralnej, ale niedługo również polityczno – gospodarczej.








Zmiany w prawie Rzeczypospolitej wprowadzane przez, nomen omen, Prawo i Sprawiedliwość prowadzą wprost do stworzenia systemu, w którym wszyscy urzędnicy państwowi, w tym także sędziowie i prokuratorzy mają być lojalni nie wobec konstytucji, prawa, czy też obywateli państwa, lecz jedynie wobec władz państwowych.

Mówiąc o konsekwencjach BREXITU, Pan profesor stwierdził, że nasz kraj będzie na podium beneficjentów, w sensie negatywnym, tego angielskiego wyłomu w UE. Ucierpi nasza gospodarka oraz indywidualni obywatele, którzy swój los związali z wyspami brytyjskimi.

Z kolei na pytanie dotyczące konsekwencji wojny celnej rozpętanej przez prezydenta USA D. Trumpa oraz jego „wojenki” z Iranem uzyskaliśmy odpowiedź, że Polska /sztandarowy europejski sojusznik USA/ nie będzie miała klauzuli specjalnego uprzywilejowania. Poniesiemy wszystkie konsekwencje obu wojenek prezydenta Trumpa, co już widać po cenach benzyny.


Szef Zachodniopomorskiego SLD – Dariusz Wieczorek przedstawił program, z jakim SLD idzie do wyborów samorządowych. Jest to program za rozwojem naszego, najbardziej oddalonego od stolicy województwa. Program, który nie jest programem skierowanym przeciwko komukolwiek, co zdecydowanie odróżnia go od programów, których osią jest odsuwanie od władzy tej, czy też innej partii.








Panel „wewnętrzny” szkolenia, poprowadzony przez Kol. Kol. Jacka Dubińskiego /przewodniczący Rady ZP OPZZ/ i Stanisława Baryluka /wiceprzewodniczący Rady ZP OPZZ/ ukazał jego uczestnikom szereg problemów, których rozwiązywanie leży w partnerskim nie zaś jednie instytucjonalnym wzajemnym traktowaniu się działaczy wszystkich szczebli i struktur naszego ruchu związkowego. Są to zapewne problemy, z większością których borykają się również inne rady wojewódzkie.

Najbardziej uwierającym nas problemem jest nie istniejący, w ocenie Prezydium Rady dialog społeczny w Zachodniopomorskim. Mówiąc twardym inżynierskim językiem dialog ten i jego dokumenty „decyzyjne” są, podobnie jak papier toaletowy – do d..y! Posiedzenia Prezydium i Rady WRDS to nieustanny klub dyskusyjny przekształcający się, w ostatnich miesiącach, w ring wyborczy pomiędzy rządem i samorządem. I w efekcie mamy do czynienia z nierządem, wraz całym jego szeroko rozumianym bagażem. Zachodniopomorska Rada OPZZ rozważa, w tej sytuacji! wyjście z tej formy teatralnego dialogu, bardziej przypominającego farsę niźli nawet podrzędny dramat.





Szkolenie to nie tylko nauka, lecz również integracji uczestników. Sprzyjała temu słoneczna nadmorska pogoda oraz znakomita atmosfera na wieczorach muzyczno – dyskusyjnych.

Ze związkowcami z Zachodniopomorskiego uczestniczyli, w tym swoistym związkowym święcie,górnicy – przedstawiciele zaprzyjaźnionych związków zawodowych z Jastrzębia i Lubinia.



Pogorzelica 07 października 2018 r. J.D. S.B.