Od kilkunastu dni trwa akcja zbierania głosów poparcia pracowników cywilnych resortu obrony narodowej pod Listem otwartym do Ministra Obrony Narodowej. 

Przeczytaj/ Pobierz: List do Ministra Obrony Narodowej

Związek Pracowników Wojska 'TARCZA', będący częścią OPZZ przeprowadził wstępną ocenę akcji.

Jak  czytamy w komunikacie Zarządu Krajowego, do związku wpłynęły i wpływają listy poparcia zarówno z dowództw i szefostw, jak i z jednostek wojskowych, w tym z WOG-ów, ze składów i warsztatów RBL-ogów, wojskowych komend: uzupełnień i transportu, z wojewódzkich sztabów wojskowych, regionalnych centrów informatyki, baz lotniczych, biur emerytalnych i przedstawicielstw wojskowych i wielu, wielu innych jednostek wojskowych. Po tygodniu zbierania podpisów widać już, że list ten zyskał poparcie już kilku tysięcy pracowników resortu obrony narodowej.

Jak wskazuje Zarząd, niestety nie wszyscy, z „armii”, [ponad 40 tysięcy pracowników wojska], przystąpili do akcji. Z pewnością ilość podpisów mogłaby być jeszcze większa, gdyby do akcji ich zbierania przystąpili działacze innych związków zawodowych, do których ZPW 'TARCZA' wystąpił z apelem.

Jednak związkowcy liczą, że „sygnał” do zbierania podpisów da również NSZZ Pracowników Wojska i SK PC MON NSZZ Solidarność. Dotychczas władze tych związków nie udzieliły oficjalnego poparcia dla tej akcji i nie zmobilizowały swoich zakładowych i międzyzakładowych struktur, chociaż trzeba wskazać, że niektórzy działacze organizacji zakładowych tych związków – we własnym zakresie zbierają już podpisy na listach poparcia, nie czekając na sygnał z „góry”.

W zeszłym tygodniu Zarząd Krajowy „TARCZY” otrzymał pisma (uchwały) z poparciem dla  apelu w sprawie zbierania podpisów od:

  • Zarządu Głównego ZZ „Militaria” (czytaj TUTAJ);
  • Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”- 80 (czytaj TUTAJ);
  • Krajowej Rady ZZ Poligrafów (czytaj TUTAJ);
  • Zarządu Krajowego ZZ Sektora Obronnego (czytaj TUTAJ).INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU LIST POPARCIA

Na chwilę obecną nie ma sprecyzowanego ostatecznego terminu zbierania list poparcia, chociaż wstępnie zbiórka ma potrwać do świąt.

Wszelkie informacje dotyczące akcji można uzyskać pod adresem: zk@zpwtarcza.pl


[Materiał: www.zpwtarcza.pl; opracowanie: AS]