11 grudnia 2018 r. na Zamku w Mosznej odbyło się uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Spotkanie miało na celu podsumowanie prac WRDS pod przewodnictwem strony rządowej oraz podjęcie dyskusji nad nową strategią rozwoju Województwa Opolskiego po 2020 r. W toku dyskusji zwracano szczególnie uwagę na problemy służby zdrowia i oświaty (zwłaszcza szkolnictwa zawodowego). Przewodniczący opolskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ zadeklarował włączenie się Rady OPZZ do prac związanych z wdrożeniem nowej strategii i zwrócił uwagę, że Opolszczyzna po 2020 r. powinna stać się przede wszystkim regionem spokojnego i komfortowego życia dla obywateli. "Nie można dopuszczać m. in. do sytuacji, w której pracownicy niedysponujący własnym środkiem transportu mają ogromne problemy z dojazdem do miejsca pracy np. w stolicy województwa i z powrotem do domu." - podkreślił Sebastian Koćwin. Zwrócił również uwagę na sytuację w szpitalu na ul. Katowickiej w Opolu, gdzie szukając oszczędności zrezygnowano z pracownika obsługującego szlaban i teraz starsi, schorowani ludzie mają problem z wjazdem na teren szpitala nie radząc sobie z automatem i tworząc przy okazji korki w okolicy.

[materiał Sebastiana Koćwina]