W Centrali Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych KWB Bełchatów i KWB Turów zrzeszonych w naszych strukturach. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący OPZZ Jan Guz, wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz oraz szef branży Górnictwo i Energetyka Dariusz Potyrała. Związkowcy omówili stan polskiej energetyki oraz zapowiedzi rządu dotyczące polityki energetycznej w najbliższych latach. Ważnym tematem było uzyskanie koncesji na uruchomienie pola „Złoczew” oraz przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Turów”.

Przypomnijmy, że 7 lutego odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego woj. łódzkiego, której jednym z tematów była przyszłość Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Poniżej prezentujemy pismo przedstawicieli Międzyzakładowego Związku Zawodowego "ODKRYWKA" działającego na terenie kopalni Bełchatów, którego lider Adam Olejnik jest jednocześnie wiceprzewodniczącym WRDS woj. łódzkiego.