Przewodniczący OPZZ Jan Guz, przedstawiciele Związków Zawodowych KWB Bełchatów i KWB Turów Bogumił Tyszkiewicz, Piotr Woeltz, Artur Oliasz, Adam Olejnik, Sławomir Chałada Wiesław Kisiel oraz szef branży OPZZ Górnictwo i Energetyka Dariusz Potyrała spotkali się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnikiem Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorzem Tobiszowskim.

Rozmowy dotyczyły polityki energetycznej Polski i przyszłości węgla brunatnego w miksie energetycznym. Najistotniejszymi kwestiami dla naszych przedstawicieli to głównie uzyskania koncesji na uruchomienie złoża "Złoczew" i przedłużenia koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Turów.

Niestety informacje przekazane przez ministra Tobiszowskiego nie napawają optymizmem.

Dzień wcześniej, w tej sprawie odbyło się spotkanie w siedzibie Centrali OPZZ:

http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-region...