W piątek 12 kwietnia 2019 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu Rada OPZZ województwa opolskiego zorganizowała spotkanie Kierownictwa OPZZ z Przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych z terenu województwa opolskiego. Temat Pracowniczych Planów Kapitałowych przedstawiła Katarzyna Rosińska (Ekspert Regionalny PPK) oraz Michał Grzanka (Zastępca Dyrektora Biura Relacji z Klientami). O najnowszych inicjatywach OPZZ oraz emeryturach pomostowych i stażowych mówił Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Wiceprzewodniczący Barbara Popielarz i wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski oraz Dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski.