Seminarium związkowe na temat Ustawy o Związkach Zawodowych


Rady OPZZ województwa pomorskiego w dniach 29.01.2019 zorganizowała Seminarium związkowe poświęcone przepisom z nowej Ustawy o Związkach Zawodowych. Seminarium poprowadził Radca Prawny OPZZ Kol Paweł Galec i zrobił to perfekcyjnie, gdyż uczestnicy seminarium ze skupieniem słuchali omawianych zmian w Ustawie. Jednocześnie zadawali wiele pytań na które kol. Paweł odpowiadał i wyjaśniał wątpliwości. W seminarium uczestniczyło 54 związkowców z prawie wszystkich organizacji woj. pomorskiego. Przewodniczący Adam Liszczewski zapewnił że to dopiero początek zdobywania wiedzy w tematach dotyczących nowych Aktów Prawnych i Ustaw, w szczególności dotyczących działalności i funkcjonowania związków zawodowych. W tym roku sukcesywnie będą organizowane spotkania seminaryjne dotyczące Ustawy o Związkach Zawodowych, Pracowniczych Planach Kapitałowych, zmian w Kodeksie Pracy itp.

Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego

Adam Liszczewski