4 kwietnia 2019r. w Bydgoszczy odbył się XI Kongres Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników. W obradach udział wzięło 81 delegatów, co stanowi 79% wszystkich.

Wśród zaproszonych na spotkanie gości byli: Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca OPZZ, Jerzy Braun, Honorowy Członek KZZC, oraz Harald Matuszewski, Szef Bydgoskich struktur OPZZ.

Na spotkaniu Kongres wybrał nowe władze statutowe. Przewodniczącym KZZC został Lech Hemmerling, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej KZZC, Sławomir Kawczyński. Oprócz tego wybrano pozostałych członków zarządu głównego oraz KR.

Podczas uroczystości jednogłośnie przyjęto Deklarację Programową na kadencję 2018-2022.