W dniach 21 – 24 stycznia 2019 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Był to XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów. W czasie trwania Zjazdu wybrano nowe władze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Przewodniczącym Związku na następną kadencje został wybrany ponownie kol. Aleksander Motyka. 24 stycznia 2019 r. z delegatami spotkał się przewodniczący OPZZ Jan Guz, który przedstawił delegatom informację z bieżącej działalności OPZZ, informację o stanie dialogu społecznego w Polsce oraz informację o najnowszych projektach legislacyjnych. Podczas spotkaniadyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski przedstawił delegatom problematykę związaną z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

B.G.