Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

śp. Kazimierza Mya (1950-2018)


Wieloletniego działacza związkowego, Jednego z założycieli odrodzonych Związków Zawodowych.

Współzałożyciela Federacji Związków Zawodowych w Przemyśle Stoczniowym i Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

Długoletniego przewodniczącego w Związku Zawodowego w Gdańskiej Stoczni Remontowej.


Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i bliskim składa Kierownictwo i Pracownicy OPZZ=======================================================================================================

Uroczystości pogrzebowe św. pamięci Kazimierza MYA odbędą się 22 grudnia 2018 r.

Godzi. 08.00 - Msza św. w kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku ul. Kartuska 186

Godzi. 09.00 - Cmentarz Łostowicki ul. Łostowicka 36, Wystawienie Urny z prochami w kaplicy cmentarnej.

Godzi. 09.30 - Odprowadzenie do grobu. 

=======================================================================================================