W nawiązaniu do propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczącej zmian w systemie wynagradzania nauczycieli Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował opinię.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z postulatem przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania i uzgadniania treści regulaminów wynagradzania nauczycieli przez organy prowadzące szkoły ze związkami zrzeszającymi nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zwolennikiem utrzymania systemu średniego wynagrodzenia opartego o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej i o wskaźniki procentowe dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Pobierz opinię: OPINIA ZNP

www.znp.edu.pl

[fot: www.pixabay.com]