Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego i szef branży Oświata i Nauka OPZZ Sławomir Broniarz wystosował pismo do Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszarda Proksy.