4 marca 2019 roku odbyła się konferencja prasowa Prezesa ZNP Sławomira Broniarza. W briefingu udział wziął również Przewodniczący OPZZ Jan Guz, który wyraził wsparcie dla Związku Nauczycielstwa Polskiego przez wszystkie branże zrzeszone w OPZZ.

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/757349911...