5 września 2018r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych z terenu województwa opolskiego z Prezydentem Miasta Opola Arkadiuszem Wiśniewskim. Tematem spotkania były problemy zgłaszane przez związki zawodowe zrzeszone w OPZZ (funkcjonowanie zakładów pracy, outsourcing usług publicznych, kwestie zagospodarowania przestrzennego, rozwiązania komunikacyjne, rozwój miasta) oraz propozycja projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji i uzgodnień z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach miejskich i pracownikami Miasta Opola, którą zaproponował przewodniczący opolskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Sebastian Koćwin.