W ramach projektu „Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”,którego beneficjentem jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a partnerem Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski – odbył się drugi zjazd poświęcony procesowi stanowienia prawa. W szkoleniu wzięli udział członkowie organów statutowych mazowieckiej struktury terytorialnej OPZZ oraz przewodniczący i członkowie zarządów organizacji związkowych OPZZ. Łącznie było 25 osób. Zajęcia prowadził Robert Olender. W trakcie warsztatów dyskutowaliśmy o wielu sprawach ważnych dla ludzi pracy. Uczestnicy brali udział w ćwiczeniach z negocjacji, mediacji oraz autoprezentacji. Warsztaty pokazały zebranym, jak trudno wypracować kompromis. Prowadzący uwrażliwiał też uczestników na różne formy manipulacji. Wszyscy biorący udział w szkoleniu związkowcy zgodzili się, że zajęcia dotyczące prawa pracy są bardzo potrzebne i należy je kontynuować. Warsztaty były bardzo żywe i ich uczestnicy zadawali mnóstwo pytań.