W siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce przy ul. Wojciechowskiego 7 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich. Dyskutowano m.in. o propozycjach pracodawcy, dotyczących prac nad nowym systemem wynagrodzenia w spółce IC. Gośćmi ze strony pracodawcy byli Pani Dyrektor Ewa Boguszewska i Dyrektor Marek Kapusta.

www.zzm.org.pl